ที่เท้าแขน & พนักพิงศรีษะ

ริม โพลีเมอร์ไ ด้ผลิตไลน์ขิ้นรูปแบบครบวงจรเพื่อผลิตพนักพิงศีรษะให้กับผู้ผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่เช่น BMW, General Motors และ Volkswagen คุณภาพและความสอดคล้องของพนักพิงศีรษะระดับไฮเอ็นนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง ดังนั้นโรงงานผลิตพนักพิงศีรษะของ GMA ทั้งหมดจึงมีมากกว่า 32 ไลน์ผลิตและยังขยายไลน์ผลิตอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้น โรงงานผลิตที่เท้าแขนแบบบูรณาการของริม โพลีเมอร์นั้นสามารถทำด้วยตัวเองหรือจะใช้หุ่นยนต์ฉีด พียู อัตโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า


โซลูชั่น

» เครื่องฉีดโฟม พียู แรงดันสูง
»เทคโนโลยี่สถานที่เทสำหรับวัตถุดิบผ้าหรือหนังของการทำพนักพิงศีรษะฉีดเข้าโดยตรงหรือการใช้ระบบแผ่นสียง เชิงเส้นด้วย AC servo motor หรือ AC Inverter System
» เทคโนโลยีโมลด์โฟมสำหรับโฟมนิ่มและความหนาแน่นที่ต่างกัน
» โมลด์โฟมใช้ระบบหมุนเป็นวงกลมด้วยการใช้คนฉีดหรือหุ่นยนต์ระบบเปิด-เท

ประโยชน์ที่จะได้รับ

การบำรุงรักษาเป็นศูนย์
เครื่องฉีดโฟม พียู แรงดันสูงมีอุปกรณ์ที่ยึดติดกับแม่เหล็กพ่วงติดกับแกนลูกสูบแรงดันสูงจากเยอรมัน(ทั้ง ไอโซ หรือ โพลีออล) เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการรั่วไหลของสารเคมี และสภาพแวดล้อมในโรงงานที่สะอาด

“พลังงานสีเขียว” ช่วยทำหน้าที่ประหยัดพลังงาน
คุณสมบัติดังกล่าวทำหน้าที่ตัดไฟฟ้าที่ส่งไปยังมอเตอร์และปั๊มโดยอัตโนมัติหลังจากการไหลเท

ระบบควบคุมอุณหภูมิเคมี
ถังหุ้มฉนวน 2 ถัง(สำหรับทั้งไอโซ หรือโพลีออล) แต่ละชนิดมีเครื่องผสมสารและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนไฟฟ้าที่ช่วยให้การเร่งอุณหภูมิของสารเคมีให้สูงขึ้นในกระบวนการอุตสาหกรรม พียู เพื่อช่วยให้การควบคุมและการไหลเวียนของสารเคมีที่เหมาะสม นอกจากนั้นการบำรุงรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสมจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์การผสมที่ดีที่สุด

การผสมที่ถูกต้อง
ปั้มสูบจ่ายสารเคมีที่มีคุณภาพเหนือกว่าและความแม่นยำของมาตรวัดอัตราการไหลสูงได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อให้สอดคล้องกับพารามิเตอร์ที่กำหนด ลักษณะของหัวผสม (mix heads) แบบ L-style นั้นกำหนดคุณภาพของการผสมภายใต้อุณหภูมิที่เหมาะสม อัตราส่วนและแรงดันกำหนดเพื่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์มากที่สุด

การให้บริการทางเทคนิคและสำรองอะไหล่ทั่วโลก
เรามีปริมาณอะไหล่สำรองที่เพียงพอสำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนการขายทั้งในสำนักงานใหญ่ที่สิงคโปร์เรามีเครือข่ายการให้บริการครอบคลุมทั่วโลกอย่างต่อเนื่องที่ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง