พรมปูฟื้น

 

พรมปูฟื้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการตกแต่งภายในรถยนต์ เป็นขั้นตอนของการเลือกเกรดของฉนวนกันความร้อนเพื่อบ่งบอกความมั่งคั่งหรือความโก้หรูของรถยนต์ ริม โพลีเมอร์ ได้จำหน่ายแนวทางการแก้ไขปัญหาโรงงานผลิตแบบครบวงจรไปยังผู้ผลิตระดับแนวหน้าเพื่อการสร้างชื่อเสียงให้กับสินค้าของตนเอง เช่น Volkswagen, GM, BMW และ Mercedes Benz เป็นต้น

โซลูชัน

»  เครื่องฉีดโฟมแรงดันสูง H60

»  ระบบเทแบบเปิดทั้งการใช้ระบบหุ่นยนต์เพื่อเทฉีดเส้นทาง หรือ ระบบสปริงบูมสำหรับผู้ปฏิบัติงานช่วยฉีด

»  ฉีดโมลด์แบบปิดเพื่อผลิตพรมชนิดพิเศษ

»  รูปแบบโดยทั่วไปกับเครื่องจักรบริเวณชั้นลอย :

–  โรงงานแบบแห้ง 1 แนวความคิดผ่าน 2 สถานี ผลิตผ่านการฉีดด้วยหุ่นยนต์

–  โรงงานแบบแห้ง 2 แนวความคิดผ่าน 2 สถานี คือฉีดโมลด์แบบปิดเข้าโดยตรงกับระบบ 2 หัวผสม

–  โรงงานแบบแห้ง 3 แนวความคิดโดยใช้ระบบหมุนเวียนทั้งหุ่นยนต์ หรือ การใช้คนช่วยฉีด

ประโยชน์ที่จะได้รับ

การบำรุงรักษาเป็นศูนย์
เครื่องฉีดโฟม พียู แรงดันสูงมีอุปกรณ์ที่ยึดติดกับแม่เหล็กพ่วงติดกับแกนลูกสูบแรงดันสูงจากเยอรมัน(ทั้ง ไอโซ หรือ โพลีออล) เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการรั่วไหลของสารเคมี และสภาพแวดล้อมในโรงงานที่สะอาด

“พลังงานสีเขียว” ช่วยทำหน้าที่ประหยัดพลังงาน
คุณสมบัติดังกล่าวทำหน้าที่ตัดไฟฟ้าที่ส่งไปยังมอเตอร์และปั๊มโดยอัตโนมัติหลังจากการไหลเท

ระบบควบคุมอุณหภูมิเคมี
ถังหุ้มฉนวน 2 ถัง(สำหรับทั้งไอโซ หรือโพลีออล) แต่ละชนิดมีเครื่องผสมสารและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนไฟฟ้าที่ช่วยให้การเร่งอุณหภูมิของสารเคมีให้สูงขึ้นในกระบวนการอุตสาหกรรม พียู เพื่อช่วยให้การควบคุมและการไหลเวียนของสารเคมีที่เหมาะสม นอกจากนั้นการบำรุงรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสมจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์การผสมที่ดีที่สุด

การผสมที่ถูกต้อง
ปั้มสูบจ่ายสารเคมีที่มีคุณภาพเหนือกว่าและความแม่นยำของมาตรวัดอัตราการไหลสูงได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อให้สอดคล้องกับพารามิเตอร์ที่กำหนด ลักษณะของหัวผสม (mix heads) แบบ L-style นั้นกำหนดคุณภาพของการผสมภายใต้อุณหภูมิที่เหมาะสม อัตราส่วนและแรงดันกำหนดเพื่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์มากที่สุด

การให้บริการทางเทคนิคและสำรองอะไหล่ทั่วโลก
เรามีปริมาณอะไหล่สำรองที่เพียงพอสำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนการขายทั้งในสำนักงานใหญ่ที่สิงคโปร์เรามีเครือข่ายการให้บริการครอบคลุมทั่วโลกอย่างต่อเนื่องที่ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง

Please download e-Brochure Here