อนุมัติสิทธิบัตรให้โดยสำนักทะเบียนสิทธิบัตร

 

เรามีความภาคภูมิใจที่จะแจ้งให้ทราบว่าในเดือนมกราคม 2558 ที่ผ่านมานั้น เราได้รับหนังสือรับรองการอนุมัติสิทธิบัตรจากสำนักทะเบียนสิทธิบัตรสิงคโปรย์สำหรับแอพลิเคชั่นสิทธิบัตรเครื่องโพลีออลดิบและน้ำยาช่วยขยายตัวหลากหลายชนิดของแบรนด์ GMA

 

resized-r copy