โรงผลิตแผ่นฉนวนสำเร็จรูปพียูแบบต่อเนื่อง

ริม โพลีเมอร์ สามารถจัดหาโรงงานพร้อมสรรพผลิตแผ่นฉนวนสำเร็จรูป พียู แบบต่อเนื่องแบบครบวงจรเพื่อการก่อสร้างอาคาร หลังคาและการประยุกต์ในห้องเย็นรวมถึงโลหะม้วน, เครื่องฉีดโฟม พียู, เครื่องกด, เครื่องตัด, ถังบรรจุ เหล่านี้เป็นต้น


โซลูชั่น

»  เครื่องฉีดโฟม พียู แรงดันสูง ที่เหมาะกับการผสมหรือเชื่อมตรงกับระบบผสมแบบต่อเนื่อง

»  อุปกรณ์ที่ออกแบบพิเศษสำหรับการทำงานบน C5 ที่มีคุณลักษณะปลอดภัยและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการใช้งานระบบ PUR และ PIR

»  ถังบรรจุสารเคมีที่มีเครื่องวัดอุณหภูมิและระบบสูบน้ำแบบหมุนเวียน

»  ระบบทำความร้อนสูงเพื่อความต้องการระบบสารเคมีพิเศษ

»  เทอร์โมควบคุมความร้อนที่แตกต่างกันระหว่าง 2 โซนสำหรับกลุ่มถังบรรจุ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

การบำรุงรักษาเป็นศูนย์
เครื่องฉีดโฟม พียู แรงดันสูงมีอุปกรณ์ที่ยึดติดกับแม่เหล็กพ่วงติดกับแกนลูกสูบแรงดันสูงจากเยอรมัน(ทั้ง ไอโซ หรือ โพลีออล) เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการรั่วไหลของสารเคมี และสภาพแวดล้อมในโรงงานที่สะอาด

“พลังงานสีเขียว” ช่วยทำหน้าที่ประหยัดพลังงาน
คุณสมบัติดังกล่าวทำหน้าที่ตัดไฟฟ้าที่ส่งไปยังมอเตอร์และปั๊มโดยอัตโนมัติหลังจากการไหลเท

ระบบควบคุมอุณหภูมิเคมี
ถังหุ้มฉนวน 2 ถัง(สำหรับทั้งไอโซ หรือโพลีออล) แต่ละชนิดมีเครื่องผสมสารและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนไฟฟ้าที่ช่วยให้การเร่งอุณหภูมิของสารเคมีให้สูงขึ้นในกระบวนการอุตสาหกรรม พียู เพื่อช่วยให้การควบคุมและการไหลเวียนของสารเคมีที่เหมาะสม นอกจากนั้นการบำรุงรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสมจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์การผสมที่ดีที่สุด

การผสมที่ถูกต้อง
ปั้มสูบจ่ายสารเคมีที่มีคุณภาพเหนือกว่าและความแม่นยำของมาตรวัดอัตราการไหลสูงได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อให้สอดคล้องกับพารามิเตอร์ที่กำหนด ลักษณะของหัวผสม (mix heads) แบบ L-style นั้นกำหนดคุณภาพของการผสมภายใต้อุณหภูมิที่เหมาะสม อัตราส่วนและแรงดันกำหนดเพื่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์มากที่สุด

การให้บริการทางเทคนิคและสำรองอะไหล่ทั่วโลก
เรามีปริมาณอะไหล่สำรองที่เพียงพอสำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนการขายทั้งในสำนักงานใหญ่ที่สิงคโปร์เรามีเครือข่ายการให้บริการครอบคลุมทั่วโลกอย่างต่อเนื่องที่ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง

Please download e-Brochure Here