แผงควบคุม, พวงมาลัยและฝาครอบเครื่องยนต์

สำหรับผู้ผลิตพวงมาลัยรถยนต์ฮุนได รายอื่นที่สำคัญหลักๆ นั้น เราได้สร้างแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมจากขั้นตอนแรกจำนวน 3 ไลน์ผลิตการขึ้นรูปควบคู่ไปกับหัวผสมจำนวน 14 หัว ความเชี่ยวชาญของเรานั้นได้นำพาเราไปสู่การทำหน้าที่พัฒนาเทคโนโลยีการขึ้นรูปกับองค์ประกอบหลากหลายที่แตกต่างกันด้วยสารขัดสีเพื่อการประยุกต์ใช้ยานยนต์โดยเฉพาะกลุ่ม


โซลูชั่น

» เครื่องฉีดโฟม พียู แรงดันสูงที่มีหัวผสม 6-8 หัว

» ระบบการให้สี

» กลุ่มถังเก็บระบบปรับอากาศสำหรับโพลีออลและ ไอโซ ขนาด 270,500 ถึง 1,000ลิตร ใช้งานกับเครื่องทำความเย็น

» อุปกรณ์เคลื่อนย้ายโมลด์ไฮโดรลิคจำนวน 6-8 หน่วย กับการฉีดพ่นบริเวณเปลือกนอก

» ระบบถอดโมลด์หรือระบบเคลือบชิ้นงาน

» ระบบการระบายอากาศด้วยระบบเครื่องปรับอากาศโดยเฉพาะ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

การบำรุงรักษาเป็นศูนย์
เครื่องฉีดโฟม พียู แรงดันสูงมีอุปกรณ์ที่ยึดติดกับแม่เหล็กพ่วงติดกับแกนลูกสูบแรงดันสูงจากเยอรมัน(ทั้ง ไอโซ หรือ โพลีออล) เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการรั่วไหลของสารเคมี และสภาพแวดล้อมในโรงงานที่สะอาด

“พลังงานสีเขียว” ช่วยทำหน้าที่ประหยัดพลังงาน
คุณสมบัติดังกล่าวทำหน้าที่ตัดไฟฟ้าที่ส่งไปยังมอเตอร์และปั๊มโดยอัตโนมัติหลังจากการไหลเท

ระบบควบคุมอุณหภูมิเคมี
ถังหุ้มฉนวน 2 ถัง(สำหรับทั้งไอโซ หรือโพลีออล) แต่ละชนิดมีเครื่องผสมสารและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนไฟฟ้าที่ช่วยให้การเร่งอุณหภูมิของสารเคมีให้สูงขึ้นในกระบวนการอุตสาหกรรม พียู เพื่อช่วยให้การควบคุมและการไหลเวียนของสารเคมีที่เหมาะสม นอกจากนั้นการบำรุงรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสมจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์การผสมที่ดีที่สุด

การผสมที่ถูกต้อง
ปั้มสูบจ่ายสารเคมีที่มีคุณภาพเหนือกว่าและความแม่นยำของมาตรวัดอัตราการไหลสูงได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อให้สอดคล้องกับพารามิเตอร์ที่กำหนด ลักษณะของหัวผสม (mix heads) แบบ L-style นั้นกำหนดคุณภาพของการผสมภายใต้อุณหภูมิที่เหมาะสม อัตราส่วนและแรงดันกำหนดเพื่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์มากที่สุด

การให้บริการทางเทคนิคและสำรองอะไหล่ทั่วโลก
เรามีปริมาณอะไหล่สำรองที่เพียงพอสำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนการขายทั้งในสำนักงานใหญ่ที่สิงคโปร์เรามีเครือข่ายการให้บริการครอบคลุมทั่วโลกอย่างต่อเนื่องที่ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง

Please download e-Brochure Here