เบอะรถยนต์

 

หนึ่ง ซึ่ง ริม โพลีเมอร์ ได้จัดจำหน่ายไลน์การผลิตเบาะนั่งแบบครบวงจรให้กับผู้ผลิตรถยนต์รายหลักที่สำคัญในปัจจุบันนี้ เราให้บริการแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งหมดเพื่อชีวิตที่แตกต่างของเบาะนั่งเพื่อแน่ใจได้ว่าเบาะนั่งของเรามีความหรูหราและสะดวกสบายที่สุด


โซลูชั่น

ระบบความแข็งเดี่ยว (ความหนาแน่น)
»  เครื่องฉีดโฟม พียู แรงดันสูงรุ่น GMA H60 กับหัวผสมแบบเดี่ยวเพื่อความหนาแน่นเดียวฉีดโมลด์แบบเปิด
»  พนักงานปฎิบัติการช่วยฉีด
»   เชื่อมต่อกับโรงงานผลิตแบบแห้ง (ระบบหมุนเวียน)

ระบบความแข็งคู่ (ความหนาแน่น)
»  เครื่องฉีดโฟมแรงดันสูงรุ่น GMA H60 กับหัวผสมแบบ 2 ”L” หรือ “L” คู่ สำหรับการผสมแบบเปิดเท
»  ระบบหุ่นยนต์เพื่อการฉีดแบบเทไหลเป็นแนว
»  เชื่อมต่อกับโรงงานผลิตทั้งแบบเปียกและแบบแห้ง (ระบบหมุนเวียน)

ระบบความแข็งคู่ (ความหนาแน่น)
»  กลุ่มมาตรวัดแรงดันสูงของระบบ 4-Component system และ แบบพิเศษ 4-Component L-mixhead
»  ระบบหุ่นยนต์เพื่อการฉีดแบบเทไหลเป็นแนว
»  เชื่อมต่อกับโรงงานผลิตทั้งแบบเปียกและแบบแห้ง (ระบบหมุนเวียน)

ประโยชน์ที่จะได้รับ

การบำรุงรักษาเป็นศูนย์
เครื่องฉีดโฟม พียู แรงดันสูงมีอุปกรณ์ที่ยึดติดกับแม่เหล็กพ่วงติดกับแกนลูกสูบแรงดันสูงจากเยอรมัน(ทั้ง ไอโซ หรือ โพลีออล) เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการรั่วไหลของสารเคมี และสภาพแวดล้อมในโรงงานที่สะอาด

“พลังงานสีเขียว” ช่วยทำหน้าที่ประหยัดพลังงาน
คุณสมบัติดังกล่าวทำหน้าที่ตัดไฟฟ้าที่ส่งไปยังมอเตอร์และปั๊มโดยอัตโนมัติหลังจากการไหลเท

ระบบควบคุมอุณหภูมิเคมี
ถังหุ้มฉนวน 2 ถัง(สำหรับทั้งไอโซ หรือโพลีออล) แต่ละชนิดมีเครื่องผสมสารและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนไฟฟ้าที่ช่วยให้การเร่งอุณหภูมิของสารเคมีให้สูงขึ้นในกระบวนการอุตสาหกรรม พียู เพื่อช่วยให้การควบคุมและการไหลเวียนของสารเคมีที่เหมาะสม นอกจากนั้นการบำรุงรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสมจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์การผสมที่ดีที่สุด

การผสมที่ถูกต้อง
ปั้มสูบจ่ายสารเคมีที่มีคุณภาพเหนือกว่าและความแม่นยำของมาตรวัดอัตราการไหลสูงได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อให้สอดคล้องกับพารามิเตอร์ที่กำหนด ลักษณะของหัวผสม (mix heads) แบบ L-style นั้นกำหนดคุณภาพของการผสมภายใต้อุณหภูมิที่เหมาะสม อัตราส่วนและแรงดันกำหนดเพื่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์มากที่สุด

การให้บริการทางเทคนิคและสำรองอะไหล่ทั่วโลก
เรามีปริมาณอะไหล่สำรองที่เพียงพอสำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนการขายทั้งในสำนักงานใหญ่ที่สิงคโปร์เรามีเครือข่ายการให้บริการครอบคลุมทั่วโลกอย่างต่อเนื่องที่ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง