สิทธิบัตรการประยุกต์ใช้ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นจากจีนแล้ว

 

ข่าวดี-สำหรับสิทธิบัตรของริม โพลีเมอร์
ใบสมัครระบบพรีมิกซ์ประเทศจีนเบื้องต้นผ่านการตรวจสอบ

ข่าวดีสำหรับสิทธิบัตรการประยุกต์ใช้สำหรับระบบพรีมิกซ์ได้ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นจากจีนแล้ว นับเป็นข่าวดีต้อนรับเทศกาลตรุษจีน SIPO (กรมทรัพย์สินทางปัญญาของจีน) ได้แจ้งให้ทราบเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ว่า สิทธิบัตรการประยุกต์ใช้ของ ริม โพลีเมอร์ สำหรับวิธีการและเครื่องมือเพื่อใช้ในการผสมน้ำยาช่วยขยายตัวหลากหลายชนิดกับ PPG ได้ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว เราได้ก้าวไปข้างหน้าอีกหนึ่งก้าวในการลงทะเบียนสิทธิบัตรที่สำคัญในตลาดและเพิ่มศักยภาพในการสร้างชื่อเสียงด้านนวัตกรรมของเราให้เป็นผู้ผลิตที่สำคัญในอุปกรณ์โพลียูรีเทน