สถานะสิทธิบัตรที่รอ-ระบบผสมหลายส่วนประกอบ

 

สถานะสิทธิบัตรที่รอ

ระบบผสมหลายส่วนประกอบ

ริม โพลีเมอร์ ได้รับ สถานะของระบบผสม ที่ทันสมัยจากสิงคโปร์และสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาจีนเท่านั้น