สิทธิบัตรชุดผสม โพลีออลแรงดันสูง :
กับระบบหลายสารเป่า