เครื่องฉีดโฟม พียู แรงดันสูง รุ่น:
H6, H10, H20, H40, H60, H100, H200 & H300

2-คอมโพเนนท์ (ISO & POLYOL) การใช้งานกับโฟมแข็งและโฟมนิ่ม (ไม่ใช่ฟิลเลอร์)

» ไฟฟ้ามาตรฐาน : 380V, 3 phases, 50Hz (เลือกใช้งานตามความต้องการ ) : 220V, 3phases, 60Hz

» หัวผสมการทำความสะอาดภายในตัวเต็มรูปแบบ

» พร้อมด้วยเครื่องไฮโดรลิค,บูมและเครื่องทำความเย็น

ตัวเลือกเพิ่มเติม:

» แม่เหล็กต่อพ่วงสำหรับปั๊มเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการรั่วไหลของสารเคมี

» มาตรวัดปริมาณการไหลและระบบควบคุมวงปิด

» เครื่องทำให้ตกผลึก เพื่อปรับปรุงการผสมและความสามารถของอัตราการไหลให้เพิ่มมากขึ้น

รุ่นปริมาณที่ผลิตได้สูงสุดกำลังไฟอัตราส่วนความจุของถังแรงอัดอากาศ
GMAอัตราส่วนที่ กิโลกรัม/นาที กิโลวัตต์โพลีออล/ไอโซไซยาเนตลิตร (หนึ่งชิ้น)6 bar (nl/min)
1:12:1
H65.4Ω205:1 to 1:510080
H109Ω245:1 to 1:5270100
H2018-Ω255:1 to 1:5270100
H4036-Ω305:1 to 1:5270100
H60-54Ω402:1 to 6:1270100
H10090-Ω505:1 to 1:5270100
H200175Ω1005:1 to 1:5270120
H300300Ω1805:1 to 1:5500120

หมายเหตุ:

  • ผลลัพธ์ที่ได้แสดงถึงผลลัพธ์สูงสุดของเครื่องจักรต่อรุ่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับส่วนผสมระหว่างคอมโพแนนท์ A:B ในอัตราส่วน 1:1, สารพียูที่มีความหนืดระหว่าง 15-2000cps, ความถ่วงจำเพาะ: ISO = 1.20, POL: 1.05
  • เราจัดหาโรงงานหมุนเวียนต่างๆ เพื่อการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันฃ
  • ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือรายละเอียดตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี