การเผยแพร่การขอรับสิทธบัตรโดยผู้มีอำนาจกรมทรัพย์สินทางปัญญาของจีน

 

สิทธิบัตรการประยุกต์ใช้ของริมโพลีเมอร์สำหรับระบบพรีมิกซ์ได้ถูกเผยแพร่ในวารสารของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศจีน

เรามีความภาคภูมิใจที่จะแจ้งให้ทราบว่าในเดือนเมษายน 2556 เราได้รับการแจ้งให้ทราบถึงการจดสิทธิบัตรกับสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของจีนสำหรับสิทธิบัตรการประยุกต์ใช้โพลีออลและน้ำยาช่วยขยายตัวหลากหลายชนิดของแบรนด์ GMA

 

20kb_resized-px50-3c_english