เครือข่าย ริม โพลีเมอร์ ประเทศบราซิล

บราซิล (เซาเปาโล)
โทรศัพท์: 55-11-99245-5995
Email: rim_br@cehgroup.com