ริม โพลีเมอร์ ได้สิทธิ์บัตรอย่างถูกต้องจากหน่วยงานกรมทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศจีน

ริม โพลีเมอร์ มีความภาคภูมิใจที่จะแจ้งให้ทราบว่าในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา เราได้รับแจ้งจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศจีนว่า เราได้รับอนุญาตจดเอกสิทธิ์อย่างถูกต้องภายใต้แบรนด์ GMA ชุดพรีมิกซ์โพลีออลและน้ำยาช่วยขยายตัวหลายส่วนประกอบในประเทศจีนซึ่งก่อนหน้านี้

ริม โพลีเมอร์ ได้จดสิทธิบัตรคล้ายๆ กันนี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศสิงคโปร์