เครือข่าย ริม โพลีเมอร์ ประเทศอินเดีย

ประเทศอินเดีย (ปูเน่)
โทรศัพท์: +91 20 65219193 / +91 20 65219192

Email: rimindia@cehgroup.com

ประเทศอินเดีย (เจนไน)

โทรศัพท์: 91-44 2665 0116-7