เครือข่าย ริม โพลีเมอร์ ประเทศอินโดนีเซีย

ประเทศอินโดนีเซีย (จาการ์ต้า)
โทรศัพท์: +6281 131 0191
Email: rimindonesia@cehgroup.com