เครือข่าย สาขา ประเทศมาเลเซีย

ประเทศมาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)
โทรศัพท์: 60-3-56314195
โทรสาร: 60-3-56314033
Email: salesm@my.cehgroup.com