เครือข่ายส่วน ริม โพลีเมอร์ เม็กซิโก

เม็กซิโก
Nextel: 4202 5275
Cek. Number: 04455 2281 4490
Email: rim_mx@cehgroup.com