เครือข่ายสาขาประเทศเวียตนาม

ประเทศเวียตนาม (นครโฮจิมินห์)
โทรศัพท์: 84-8-39970901
โทรสาร: 84-8-39970902
Email: hale@rimpolymers.com.vn