ริม โพลีเมอร์ และ ดาว เคมิคอล ร่วมสัมมนาในประเทศจีน

 

resized-dow_rim_seminar1

 

อุตสาหกรรม ริม โพลีเมอร์ ประสบความสำเร็จในการสัมมนาที่จัดขึ้นในหัวข้อเรื่องแนวทางแก้ไขฉนวนกันความร้อนสเปรย์ท่อและการสาธิตเครื่องสเปรย์โพลียูรีเทนเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 การสัมมนาและการสาธิตในครั้งนี้ได้จัดร่วมกันโดยริม โพลีเมอร์ และ ดาว เคมิคอล เพื่อจัดแสดงเทคโนโลยีล่าสุดและความก้าวหน้าในเทคโนโลยีของฉนวนกันความร้อนในท่อสเปรย์

การสัมมนาครั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมกว่า 70 คนจากอุตสาหกรรมหลักน้ำมันและก๊าซ ครั้งนี้เป็นการเปิดประสบการณ์สำหรับผู้เข้าร่วมงานทุกคนกับเทคโนโลยีท่อสเปรย์ล่าสุดของริม และเราสามารถที่จะบรรลุความต้องการจำนวนมากที่ส่งผ่านจากลูกค้าเพื่อเทียบกับที่อื่นที่ใช้เทคโนโลยีสเปรย์พียูแบบเดิมๆ ประโยชน์อื่นๆจากเทคโนโลยีสเปรย์พียูนั้นได้รวมถึงการกระจายความหนาแน่นที่ดีเยี่ยม , ค่าความเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดีกว่า, ความหนาแน่นต่ำและประสิทธิภาพการผลิตที่สูงขึ้น นอกจากนี้ในระห่างการสาธิต ได้มีผู้เข้าร่วมการสาธิตรายหนึ่งได้สนใจเสนอซื้อเครื่องสาธิตสเปรย์ท่อที่ใช้จัดแสดง

เราขอขอบคุณจากใจในพันธมิตรทุกท่านในงานสัมมนาครั้งนี้ ดาว เคมิคอล และผู้เข้าร่วมทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานสัมมนาในครั้งนี้ การก้าวไปข้างหน้านั้นเรามองไปข้างหน้าเพื่อจัดงานสัมมนาเช่นนี้ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อลูกค้าเราทั่วโลก