สายด่วนงานบริการ

ประเทศสิงคโปร์
สายด่วนงานบริการ: 65-6377 1853

ประเทศจีน (ปักกิ่ง)
สายด่วนบริการ: 86-13801962452

ประเทศจีน (เซี้ยงไฮ้)
สายด่วนบริการ : 86-13801962452

ประเทศจีน (ซีอาน)
สายด่วนบริการ: 86-13801962452

ประเทศจีน (เสิ้นหยาง)
สายด่วนบริการ : 86-13801962452

ประเทศจีน (เทียนจิน)
สายด่วนบริการ: 86-13801962452

ประเทศอินเดีย (ปูเน่)
สายด่วนบริการ: 91-20-65219192/ 65219193

ประเทศอินโดนีเซีย (จาการ์ต้า)
สายด่วนบริการ: 65-63771853
ติดต่อ Whatsapp: 60-122-200-278

ประเทศมาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)
สายด่วนบริการ: 60-3-56319425
ติดต่อ Whatsapp: 60-122-200-278

ประเทศเกาหลีใต้ (กรุงโซล)
สายด่วนบริการ: 82-31-4273910

ประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร)
สายด่วนบริการ: 66-816474223

ประเทศเวียตนาม (นครโฮจิมิน)
สายด่วนบริการ: 84-913989848