หนังสือพิมพ์สเตรทไทม์สัมภาษณ์นายชิว ฮอง

 

บริษัทพบว่า การผสมผสานการค้นคว้าที่เหมาะสม, โอกาสในการผลิตอุปกรณ์พลาสติกด้วยการทำงานบนสิทธิบัตรฉบับใหม่และฐานข้อมูลลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น

 

straitstimes