Rim Polymers Industries Pte Ltd.

RIM Carpet Underlay banner

ห่อหุ้มกระจกและม่านบังแดด

อัดห่อหุ้มกระจก
เครื่องอัดพรมรุ่น SolidWorks
เครื่องอัดพรมรุ่น SolidWorks 2
กระจก SunShade Press
กระจก SunShade Press
อัดห่อหุ้มกระจก
เครื่องอัดพรมรุ่น SolidWorks
เครื่องอัดพรมรุ่น SolidWorks 2
กระจก SunShade Press
กระจก SunShade Press
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
 
อัดห่อหุ้มกระจก
เครื่องอัดพรมรุ่น SolidWorks
เครื่องอัดพรมรุ่น SolidWorks 2
กระจก SunShade Press
กระจก SunShade Press
previous arrow
next arrow

ริม โพลีเมอร์และพันธมิตรที่สำคัญๆ ประสบความสำเร็จโดยได้พัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อจัดหาแอพพลิเคชั่น เฉพาะแบบซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการที่แม่นยำและละเอียดอ่อนเป็นอย่างมากต่อกระบวนการขึ้นรูป

โซลูชั่น
» เครื่อง พียู โฟม แรงดันสูง
» ระบบหัวฉีดคู่หรือหัวเดียวพร้อมตัวยึดหัวจับอัตโนมัติสำหรับการฉีดขึ้นรูปแบบปิด
» ถังผลิตกับระบบปรับอากาศที่มีลักษณะเฉาะ
– ระบบทำความร้อนสำหรับกระบวนการทางเคมีที่แตกต่างกัน
– เครื่องทำความเย็นสำหรับกลุ่มถัง
» อุปกรณ์เคลื่อนย้ายโมลด์ไฮโดรลิค ได้ถูกออกแบบเพื่อโมลด์เหล็ก

ประโยชน์ที่จะได้รับ
การบำรุงรักษาเป็นศูนย์
เครื่องฉีดโฟม พียู แรงดันสูงมีอุปกรณ์ที่ยึดติดกับแม่เหล็กพ่วงติดกับแกนลูกสูบแรงดันสูงจากเยอรมัน(ทั้ง ไอโซ หรือ โพลีออล) เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการรั่วไหลของสารเคมี และสภาพแวดล้อมในโรงงานที่สะอาด

“พลังงานสีเขียว” ช่วยทำหน้าที่ประหยัดพลังงาน
คุณสมบัติดังกล่าวทำหน้าที่ตัดไฟฟ้าที่ส่งไปยังมอเตอร์และปั๊มโดยอัตโนมัติหลังจากการไหลเท

ระบบควบคุมอุณหภูมิเคมี
ถังหุ้มฉนวน 2 ถัง(สำหรับทั้งไอโซ หรือโพลีออล) แต่ละชนิดมีเครื่องผสมสารและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนไฟฟ้าที่ช่วยให้การเร่งอุณหภูมิของสารเคมีให้สูงขึ้นในกระบวนการอุตสาหกรรม พียู เพื่อช่วยให้การควบคุมและการไหลเวียนของสารเคมีที่เหมาะสม นอกจากนั้นการบำรุงรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสมจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์การผสมที่ดีที่สุด

การผสมที่ถูกต้อง
ปั้มสูบจ่ายสารเคมีที่มีคุณภาพเหนือกว่าและความแม่นยำของมาตรวัดอัตราการไหลสูงได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อให้สอดคล้องกับพารามิเตอร์ที่กำหนด ลักษณะของหัวผสม (mix heads) แบบ L-style นั้นกำหนดคุณภาพของการผสมภายใต้อุณหภูมิที่เหมาะสม อัตราส่วนและแรงดันกำหนดเพื่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์มากที่สุด

การให้บริการทางเทคนิคและสำรองอะไหล่ทั่วโลก
เรามีปริมาณอะไหล่สำรองที่เพียงพอสำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนการขายทั้งในสำนักงานใหญ่ที่สิงคโปร์เรามีเครือข่ายการให้บริการครอบคลุมทั่วโลกอย่างต่อเนื่องที่ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง