Rim Polymers Industries Pte Ltd.

About RIM
ความร่วมมือระดับโลกของคุณค่าที่ยั่งยืน

การสร้างคุณค่าโดยการพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาด้วยการเอาชนะโพลียูรีเทนเพื่อลูกค้าของเรา – กว่า 30 ปีที่เราหลงใหลในการขับเคลื่อน เรามีการพัฒนาที่กำหนดได้เอง บรรลุการแก้ไขปัญหาบางส่วนของกลุ่มยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดและในกลุ่มเครื่องใช้ในครัวเรือน เครือข่ายศูนย์บริการและสำนักงานของเรานั้นช่วยให้เป็นมาตรฐานชั้นนำของความสนใจของลูกค้าและการตอบสนองได้เป็นอย่างดี

รางวัลแห่งความน่าเชื่อถือ มันเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่จะเปลี่ยนโซลูชั่นที่ดี เป็นหนึ่งในชัยชนะและการเปลี่ยนธุรกิจง่ายไปเป็นหุ้นส่วนที่ยั่งยืน เราจะเปลี่ยนเครื่องของเราอย่างรวดเร็วไปเป็นอุตสาหกรรม 4.0 เปิดใช้งานและดำเนิการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

CEH Group logo
เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในเครือ CEH GROUP

ริม โพลีเมอร์ได้เข้าร่วมธุรกิจการแก้ปัญหายูรีเทนมากว่า 30 ปีแล้วเมื่อครั้งแรกที่กลุ่มอุตสาหกรรมของอิตาลีได้ร่วมมือกันพัฒนาตลาดในเอเชีย และในปี 2000 ริม โพลีเมอร์ ได้ผลิตเครื่องโพลียูรีเทนของเราเองภายใต้ชื่อเครื่องฉีดโฟม GMA โพลียูรีเทนแรงดันสูงที่โดดเด่นนอกจากนี้เรายังมีการพัฒนาไลน์การผลิตเครื่องจักรของเราเองยี่ห้อ GMA เครื่องโพลียูริเทนแรงดันสูง-หนาพิเศษ

ริม โพลีเมอร์เป็นส่วนหนึ่งของเครือ CEH GROUP เป็นกลุ่มบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในสิงคโปร์มากว่า 60 ปีและปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์และการออกแบบหุ่นยนต์เพื่อใช้กับระบบปั๊มถ่ายโอนของเหลวและการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้าเซฟตี้ ในนามของ CEH GROUP เชื่อว่าการสร้างคุณค่าสู่ลูกค้านั้นเป็นเครื่องหมายยืนยันถึงบริษัทที่ได้ก่อตั้งมาเป็นอย่างดี

ริม โพลีเมอร์ ถือบทบาทลักษณะเดียวกันของการเป็นลูกค้าด้วยการเป็นศูนย์กลางและมุ่งมั่นที่จะเพิ่มคุณค่าสู่ธุรกิจของลูกค้าโดยแท้จริง