Rim Polymers Industries Pte Ltd.

Rim Applications

เบอะรถยนต์

GMA Carseat Carousel Plant
Carseat Carousel Plant
โรงงานผลิตเบอะรถยนต์ม้าหมุน GMA
โรงงานผลิตเบอะรถยนต์ม้าหมุน
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
 
โรงงานผลิตเบอะรถยนต์ม้าหมุน GMA
โรงงานผลิตเบอะรถยนต์ม้าหมุน
previous arrow
next arrow

หนึ่ง ซึ่ง ริม โพลีเมอร์ ได้จัดจำหน่ายไลน์การผลิตเบาะนั่งแบบครบวงจรให้กับผู้ผลิตรถยนต์รายหลักที่สำคัญในปัจจุบันนี้ เราให้บริการแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งหมดเพื่อชีวิตที่แตกต่างของเบาะนั่งเพื่อแน่ใจได้ว่าเบาะนั่งของเรามีความหรูหราและสะดวกสบายที่สุด

โซลูชั่น
ระบบความแข็งเดี่ยว (ความหนาแน่น)
» เครื่องฉีดโฟม พียู แรงดันสูงรุ่น GMA H60 กับหัวผสมแบบเดี่ยวเพื่อความหนาแน่นเดียวฉีดโมลด์แบบเปิด
» พนักงานปฎิบัติการช่วยฉีด
» เชื่อมต่อกับโรงงานผลิตแบบแห้ง (ระบบหมุนเวียน)

ระบบความแข็งคู่ (ความหนาแน่น)
» เครื่องฉีดโฟมแรงดันสูงรุ่น GMA H60 กับหัวผสมแบบ 2 ”L” หรือ “L” คู่ สำหรับการผสมแบบเปิดเท
» ระบบหุ่นยนต์เพื่อการฉีดแบบเทไหลเป็นแนว
» เชื่อมต่อกับโรงงานผลิตทั้งแบบเปียกและแบบแห้ง (ระบบหมุนเวียน)

ระบบความแข็งคู่ (ความหนาแน่น)
» กลุ่มมาตรวัดแรงดันสูงของระบบ 4-Component system และ แบบพิเศษ 4-Component L-mixhead
» ระบบหุ่นยนต์เพื่อการฉีดแบบเทไหลเป็นแนว
» เชื่อมต่อกับโรงงานผลิตทั้งแบบเปียกและแบบแห้ง (ระบบหมุนเวียน)

ประโยชน์ที่จะได้รับ
การบำรุงรักษาเป็นศูนย์
เครื่องฉีดโฟม พียู แรงดันสูงมีอุปกรณ์ที่ยึดติดกับแม่เหล็กพ่วงติดกับแกนลูกสูบแรงดันสูงจากเยอรมัน(ทั้ง ไอโซ หรือ โพลีออล) เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการรั่วไหลของสารเคมี และสภาพแวดล้อมในโรงงานที่สะอาด

“พลังงานสีเขียว” ช่วยทำหน้าที่ประหยัดพลังงาน
คุณสมบัติดังกล่าวทำหน้าที่ตัดไฟฟ้าที่ส่งไปยังมอเตอร์และปั๊มโดยอัตโนมัติหลังจากการไหลเท

ระบบควบคุมอุณหภูมิเคมี
ถังหุ้มฉนวน 2 ถัง(สำหรับทั้งไอโซ หรือโพลีออล) แต่ละชนิดมีเครื่องผสมสารและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนไฟฟ้าที่ช่วยให้การเร่งอุณหภูมิของสารเคมีให้สูงขึ้นในกระบวนการอุตสาหกรรม พียู เพื่อช่วยให้การควบคุมและการไหลเวียนของสารเคมีที่เหมาะสม นอกจากนั้นการบำรุงรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสมจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์การผสมที่ดีที่สุด

การผสมที่ถูกต้อง
ปั้มสูบจ่ายสารเคมีที่มีคุณภาพเหนือกว่าและความแม่นยำของมาตรวัดอัตราการไหลสูงได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อให้สอดคล้องกับพารามิเตอร์ที่กำหนด ลักษณะของหัวผสม (mix heads) แบบ L-style นั้นกำหนดคุณภาพของการผสมภายใต้อุณหภูมิที่เหมาะสม อัตราส่วนและแรงดันกำหนดเพื่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์มากที่สุด

การให้บริการทางเทคนิคและสำรองอะไหล่ทั่วโลก
เรามีปริมาณอะไหล่สำรองที่เพียงพอสำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนการขายทั้งในสำนักงานใหญ่ที่สิงคโปร์เรามีเครือข่ายการให้บริการครอบคลุมทั่วโลกอย่างต่อเนื่องที่ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง