Rim Polymers Industries Pte Ltd.

RIM vision
วิสัยทัศน์ของเรา

“ก้าวไปในระดับโลก กับพันธมิตรที่ต้องการแก้ไขปัญหาโพลียูรีเทน”

พันธกิจ

“การเป็นเครื่องมือวัด กับพันธมิตรทั่วโลก เพื่อลูกค้าของเรา ทีมของเราและชุมชนของเราในอุตสาหกรรม พียู”

เรามีความเชื่อมั่นว่าธุรกิจนี้ของเราเปรียบเสมือนการเดินทางไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง เรากระตือรือร้นที่จะแสวงหาวิธีใหม่ๆที่ดีกว่าอยู่เสมอ:

  • เป็นตัวช่วยให้ลูกค้าโพลียูรีเทนทั่วโลกประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องของคุณภาพสูงและการมีประสิทธิภาพของผลลัพธ์การ
  • พัฒนาและแก้ปัญหา, แก้ปัญหาการประหยัดค่าใช้จ่ายที่เหมาะกับความต้องการของแต่ละบุคคลและพารามิเตอร์เฉพาะ
  • เอาใจใส่คนของเราเพื่อให้ตระหนักถึงศักยภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น
  • ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในชุมชนในการที่เราจะปลูกสร้าง
ค่านิยมของเรา
ความผูกพันระหว่างทีมรุ่นใหม่ไฟแรงของเรานั้นมาจากค่านิยม 4 ข้อดังนี้:

ความเป็นผู้นำที่เชี่ยวชาญ
อยู่ในระดับแนวหน้าของเครื่องมือสำหรับประมวลผลในอุตสาหกรรมโพลียูรีเทนและเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเรา

การมุ่งเน้นที่ลูกค้า
เหนือความความคาดหวังของลูกค้าเรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้ลูกค้าบรรลุในจุดมุ่งหมายลำดับต่อไป

การทำงานเป็นทีม
การทำงานร่วมกัน ไม่มีอะไรที่เราไม่สามารถที่จะเอาชนะหรือผ่านไปไม่ได้เพื่อลูกค้าของเรา ด้วยลูกค้าของเรา

การดูแลเอาใจใส่
เราขอบคุณประสบการณ์อันทรงคุณค่าและประสิทธิภาพในการทำงานที่ต้องใช้เวลาซึ่งเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยที่ทำให้เราประสบความสำเร็จและคุณค่าหลักของเราก็คือคนของเรานั่นเอง